Tjänst

Kunskaper, färdigheter och kompetenser efter genomförd kurs, vad menas med det egentligen?

Engagerad o aktiverad har stor erfarenhet att skriva och utveckla utbildningar utbildningsplaner och kursplaner. Vi har varit med och utvecklat utbildningar inom idrottsrörelsen, YH-utbildningar och kurser vid universitet och högskolor.

Genom att värdera både utbildning och arbetslivserfarenhet blir det enklare att validera vilka kvalifikationer en individ har. Referensramen (SeQF) kan underlätta till bättre matchning på arbetsmarknaden och möjlighet till rörlighet inom Europa. Detta ställer nya krav på utbildningsanordnare. En ny förordning (2015:939) trädde i kraft den 1 februari 2016. Detta innebär bland annat att utbildningsplan och kursplaner på yrkeshögskolor behöver anpassas till SeQF.

Anlita oss när en YH-utbildning eller annan utbildning ska skrivas eller revideras och kvalitetssäkras, d v s när utbildningsplan och kursplaner ska anpassas till nivå 5 och 6 enligt SeQF eller ni vill skapa nya utbildningsplaner och kursplaner.

Christer Karlsson
christer.karlsson@engageradaktiverad.se
0730-20 50 20

Kundreferenser

Basketförbundet bygger modern digital utbildningsplattform
Utbildning 2.0 så kallas Svensk Baskets nya storsatsning på en modern digital utbildningsplattform. Arbetet har pågått i ett år och är anpassat till Sveriges referensram för kvalifikationer SeQF som bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till, samt en idrottsmodell som finns ute i Europa som heter AEHESIS – Align a European Higher Education Structure in Sport.

Torbjörn Lyrström som är huvudprojektledare berättar kort om projektet som ska pågå fram till 2019.
– Basketförbundet vill få ut mer av sin utbildning och vi är igång med att skapa en utbildningsmodell som speglas av den tid vi lever i. Att digitalisera utbildningen gör det möjligt för fler att hämta kunskap när man vill via sin dator eller smartphone.  Vi gör om svensk baskets utbildningsstege från grund- till högsta nivå, säger Lyrström och fortsätter.
– Arbetet har pågått i ett år och vi har anpassat det till en svensk referensram för kvalifikationer kallas SEQF. Vi har expertiskunskap på området i Engagerad och Aktiverads Christer Karlsson som suttit i Svensk Baskets utbildningsenhet i många år. Christer har också stor erfarenhet i att validera kunskap inom såväl idrotts- som skolvärlden. Med hans kunskap ser vi till att SEQF säkra hela arbetet från grundskole- till högskolenivå.

Michail Tonkonogi, prof i Medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna
”När vi fick i uppdrag av SISU Idrottsutbildarna Sverige att ta fram en tränarutbildning med utbildningsplan enligt EQF arbetade jag och Christer tillsammans. Steg för steg växte tränarutbildningen ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom” (ÅFT) fram. Christer arbetade systematiskt och strukturerat samt på en vetenskaplig och säkert hög nivå. Han är prestigelös och har en god överblick på vad som fungerar i Europa. Christer är både bra på att granska kritiskt och på att ta konstruktiv kritik. Hans förmåga att formulera muntligt och skriftligt visar sig i ÅTFs grund- och fördjupningsutbildning.
I samverkan med Högskolan Dalarna finns möjlighet att examineras för att kunna erhålla motsvarande 1,5 högskolepoäng”.

Caroline Santén, Programansvarig Hippologprogrammet, Flyinge AB.
Christer är involverad i kurserna Pedagogik för hästverksamhet 5 hp samt Projektledning för hästnäringen 5 hp, Hippologprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Med sin gedigna kunskap inom ämnena, är Christer trygg i sin roll och levererar i alla lägen. I undervisningen visar han på stor flexibilitet och pedagogisk variation. På så sätt lyckas han möta varje individ där han/hon befinner sig och alla stimuleras på så sätt i sitt lärande”.

Kontakt

Christer Karlsson
+46 73-020 50 20
christer@konsulthjartat.se

Annika Karlsson
+46 73-3766515
annika@konsulthjartat.se

Mer om oss

Adress
Engelbrektsgatan 20
211 43 Malmö

Vi finns på andra våningen i Odd Fellow Palatset, nära Gustav Adolfstorg. (Max 10 minuters gångväg från Malmö Centralstation).

Utbildning

"Nå fram med dina budskap"

För dig som arbetar som ledare, lärare, utbildare eller säljare och vill utveckla dig inom kommunikation och teaming.
Genom träning och workshop lär du dig mer om hur du får andra engagerade och aktiva.

Kursen är för dig som har eller intar en ledarroll vid presentationer, interna möten, föreläsningar, utbildningar etc.

OMFATTNING INTRODUKTIONS FÖRELÄSNING
1 Tillfälle á 3 timmar
Vi anpassar upplägget och tider efter dig och din organisation.

OMFATTNING FÖRDJUPNINGSKURS

2 Tillfällen á 6 timmar per gång, Vi anpassar upplägget och tider efter dig och din organisation.

INNEHÅLL
Lärande, kommunikationsnivåer, retorik, frågemetodik, pedagogik och storytelling. Inläsningsmaterial samt övningar. Muntlig eller skriftlig feedback ingår beroende på omfång.

Med hjälp av ny kunskap och praktisk träning får du både ökad insikt och förståelse om hur du kan fånga andras uppmärksamhet. Målet är att bli bättre på att skapa delaktighet, engagemang och det du allra helst vill  – Att dina budskap når fram och skapar engagemang tillbaka.

Välkommen!

Vill du veta mer? Kontakta:
Christer Karlsson 0730-20 50 20
Engelbrektsgatan 20
211 43 Malmö